Novi kurikulumi i sadržaji dostupni svima zainteresiranima

Novih pet kurikuluma iz matematike, fizike, biologije, kemije i EEE-a koje su nastavnici partnerskih organizacija u suradnji sa stručnjacima iz V. gimnazije razvili na projektu, dostupni su svima zainteresiranim nastavnicima koji žele uvesti nove fakultativne predmete.

Online sadržaji za nastavnike i učenike objavljeni su na portalu na adresi

https://mladi-znanstvenici.eu/e-sadrzaji/

Ujedno, moguće je preuzeti pdf verzije priručnika za nastavnike i priručnika za učenike.

Želimo puno uspjeha u obogaćivanju nastave za srednjoškolce.

Projektni tim