Impressum


Ovaj kurikulum za fakultativnu nastavu je nastao tijekom projekta “Prirodoslovna lepeza za mlade nastavnike – suvremena nastava za izazove tržišta”

Urednica:

Marijana Žgela Putniković, prof.

Autori:

Natalija Jutriša, prof.

Marijana Žgela Putniković, prof.