8. pH – Indikatori


pH – Indikatori

Uvod u temu: Pomoću pH-indikatora kao središta vježbe primjenjuju se razni dijelovi kemije: metode odjeljivanja smjesa, ravnoteža kemijskih reakcija, kiseline, baze, soli… U radnom listiću predložena je izrada indikatora iz crvenog kupusa, ali se vježba može napraviti i s npr. crvenim lukom.

Cilj teme je da učenici, kroz postupak izrade pH-indikatora i njegovu primjenu za određivanje pH-vrijednosti otopina u kućanstvu, usvoje koncepte kiselosti i lužnatosti, te pH-vrijednosti.

Ishodi

  • Izračunati pH – vrijednost vodenih otopina na temelju zadane koncentracije oksonijevih iona.
  • procijeniti pH – vrijednost vodene otopine na temelju promjene boje indikatora
  • predvidjeti utjecaj dodatka nekog od sudionika reakcije na ravnotežno stanje
  • predložiti postupak izdvajanja tvari iz smjese
  • predvidjeti pH – vrijednost vodenih otopina različitih tvari.

Aktivnost nastavnika:

Prije sata:

1. Nabavite povrće iz kojeg će se ekstrahirati indikator, uzorke kućanskih kemikalija za koje će se određivati pH – vrijednost otopina i pripremite sav ostali pribor i kemikalije. Za vrijeme sata:

Uvodni dio

2. Dajte učenicima radni listić i upitajte kako se može dokazati da je neka otopina kisela ili lužnata. Neka navedu kako će se mijenjati boja uobičajenih inikatora (fenolftaleina, metiloranža i lakmusova papira) ovisno o pH – vrijednosti otopine.

Glavni dio

3. Pratite kako učenici provode pokus i bilježite njihove rezultate u evidenciju. Ukoliko nemate kuhalo u kabinetu, zagrijte vodu u čaši na plameniku.

4. Kada su učenici gotovi s pokusima, uputite ih na pranje pribora i čišćenje svog radnog mjesta.

Završni dio

5. Analizirajte zajedno s učenicima radne listiće. Ukoliko imate univerzalni indikatorski papir u laboratoriju usporedite njegove boje s bojama indikatora iz crvenog kupusa.

Aktivnost za poduzetnike:

Dizajnirati indikator koji bi bio imao veliki raspon boja ovisno o pH – vrijednosti (kao indikator crvenog kupusa), ali bi bio stabilan i ne bi se kvario (kao otopina fenolftaleina).

Bonus aktivnost:

Iskoristiti novonapravljeni indikator za reakciju titracije 10 mL otopine natrijeve lužine nepoznate koncentracije natrijeva hidroksida s klorovodičnom kiselinom poznatog sastava, c(HCl) = 0,7 mol dm-3.

  • a) napišite jednadžbu kemijske reakcije titracije uz označavanje agregatnih stanja sudionika reakcije.
  • b) skicirajte aparaturu za titraciju. Ukoliko ne stignete raditi pokus možete zadati teorijski zadatak.
  • c) Izračunajte množinsku koncentraciju natrijeva hidroksida u otopini, ako je za titraciju 10 mL otopine utrošeno 12,5 mL klorovodične kiseline množinske koncentracije c(HCl) = 0,7 mol dm-3.
  • d) Ako koristite indikator crvenog kupusa kako ćete znati kada je titracija završena?

Domaća zadaća uz bonus aktivnost:

Istražite u literaturi u kojim analitičkim metoda se koristi titracija kao metoda za određivanje količine otopljene tvari u smjesi i koji indikatori se pri tome koriste.

Literatura:

1. www.profil-klett.hr/skolski-portal/kemija-u-kuhinji-jestivi-ph-indikatori (11.6.2016.)