7. Umjetna krv


Umjetna krv

Uvod u temu: U pokusu proizvodnje „umjetne krvi“ učenici proučavaju faktore koji utječu na položaj ravnoteže i traže način kako proizvesti što više produkta.

Cilj teme je da učenici, kroz pokus koji uključuje rješavanje problema iz svakodnevnog života ili poduzetništva, ispitaju na koji način promjena koncentracije i promjena temperature utječu na položaj ravnoteže.

Ishodi:

  • procijeniti utjecaj promjene koncentracije na ravnotežu kemijske reakcije
  • procijeniti utjecaj promjene temperature na ravnotežu kemijske reakcije
  • istražiti utjecaj tlaka na ravnotežu kemijske reakcije
  • izračunati ravnotežnu koncentraciju sudionika kemijske reakcije
  • izračunati ravnotežnu koncentracijsku konstantu kemijske reakcije

Aktivnost nastavnika:

Prije sata:

1. Pripremite sav pribor i kemikalije potrebne za izvođenje pokusa.

Za vrijeme sata:

Uvodni dio

1. Iznesite učenicima zadatak naveden u radnom listiću.

2. Učenici iznose svoje pretpostavke o čimbenicima koji mogu dovesti do povećanja količine crvenog produkta.

Glavni dio

3. Učenici počinju pokus, a vi pratite kako ga provode i bilježite njihove rezultate u evidenciju.

4. Kada su učenici gotovi s pokusima, uputite ih na pranje pribora i čišćenje svog radnog mjesta.

Završni dio

5. Učenici kapnu dio „krvi“ na neku podlogu (npr. keramičku pločicu) i provjere koliko vjerodostojno izgleda. Analizirajte zajedno s učenicima radne listiće. Potaknite raspravu o sličnostima i razlikama s pravom krvi (gustoća, prijenos kisika, antitijela).

Aktivnost za poduzetnike:

Predložite im da proizvedu svoju inačicu umjetne krvi za potrebe filmske industrije.

Bonus aktivnost:

Ispitati shvaćanje Le Chatelierova principa na nekom drugom ravnotežnom sustavu. npr. kobaltovim(II) ionima u kompleksu s vodom ili Cl‒ ionima.

Domaća zadaća uz bonus aktivnost:

Pomoću interaktivne animacije istražiti pomak ravnoteže u sustavu [Co(H2O)6]2+ + 4 Cl‒ [CoCl4]2‒ + 6 H2O. Poveznice: Interaktivna animacija: www.chemvlab.com/activities/activity.php?id=5

Literatura:

1. www.colby.edu/chemistry/CH142L/Expt1.pdf (22.4.2016.)

2. infohost.nmt.edu/~jaltig/FerricThiocyanate.pdf (22.4.2016.)