6. Koliko brzo izbjeljuje varikina?


Koliko brzo izbjeljuje varikina?

Uvod u temu: Kroz pokus izbjeljivanja prehrambene boje ispituju se čimbenici koji utječu na brzinu kemijske reakcije.

Cilj teme je da učenici, kroz pokus koji uključuje rješavanje problema iz svakodnevnog života ili poduzetništva, ispitaju na koji način koncentracija reaktanta i temperatura utječu na brzinu kemijske reakcije.

Ishodi:

  • prepoznati čimbenike koji utječu na brzinu kemijske reakcije
  • zaključiti kako različiti čimbenici utječu na brzinu kemijske reakcije
  • protumačiti utjecaj različitih čimbenika na brzinu kemijske reakcije
  • interpretirati energijski profil nekatalizirane i katalizirane reakcije
  • izračunati brzinu kemijske reakcije ili prirasta koncentracija sudionika kemijske reakcije

Prije sata:

1. Pripremite sav pribor i kemikalije potrebne za pokus.

Za vrijeme sata:

Uvodni dio

2. Recite učenicima da se varikina koristi za izbjeljivanje odjeće, a njihov zadatak je da otkriju u kojim uvjetima će najbrže izbjeljivati.

3. Učenici iznose razne prijedloge, a zatim dobivaju radni listić, te pribor i kemikalije koji su im potrebni za vježbu.

Glavni dio

4. Dok otopina žute boje može biti i unaprijed priređena, otopina varikine mora biti svježe napravljena. Pratite kako učenici provode pokus i bilježite njihove rezultate u evidenciju. 5. Kada su učenici gotovi s pokusima, uputite ih na pranje pribora i čišćenje svog radnog mjesta.

Završni dio

6. Analizirajte zajedno s učenicima radne listiće. Raspravite koji još čimbenici mogu utjecati na brzinu kemijske reakcije. Aktivnost za poduzetnike: Predložite im da razviju postupak izbjeljivanja traperica kojim će dobiti izbjeljene uzorke određenog oblika.

Bonus aktivnost:

Ukoliko stignete izvedite pokus katalitičke razgradnje vodikovog peroksida i raspravite o utjecaju katalizatora na brzinu kemijske reakcije. Ukoliko ne stignete u školi, dajte učenicima da istraže utjecaj katalizatora za domaću zadaću gledanjem kratkog filma.

Domaća zadaća uz bonus aktivnost:

Dajte učenicima da istraže u kojim situacijama se vodikov peroksid koristi za izbjeljivanje.

Poveznice:

Upute za katalitičku razgradnju vodikova peroksida:

Click to access Elephants%20Toothpaste.pdf

Film o katalitičkom raspadu vodikova peroksida:

Literatura:

1. www.teachchemistry.org/content/aact/en/classroom-resources/middle-school/reactions/ reaction-rate/simple-kinetics.html (22.4.2016.)

2. seaver-faculty.pepperdine.edu/jfritsch/Fritsch/120%20web/ExampleLabReport.pdf (22.4.2016.) 3. chemcollective.org/chem/kinetics/ (22.4.2016.)

Ideju za temu i puno korisnih savjeta poklonila je Dubravka Turčinović, prof. (V. gimnazija, Zagreb)