5. Otopine koje liječe


Otopine koje liječe

Uvod u temu: Učenici pripremaju otopine koje se koriste u medicinske svrhe. Neke od njih su sasvim uobičajeni sastojci kućnih medicinskih ormarića. Kroz pripremu otopina primjenjuju kemijski račun vezan uz iskazivanje sastava smjesa.

Cilj teme je da izradom otopina korisnih za zdravlje učenici usvoje načine iskazivanja sastava otopina i njihove pripreme.

Ishodi:

 • prepoznati uobičajeni kemijski pribor na crtežu
 • predložiti laboratorijski postupak pripreme otopine
 • navesti djelovanje tvari koje se koriste u svakodnevnom životu
 • zračunati masu soli koju treba otopiti za pripravu otopine zadanog sastava i volumena
 • izračunati volumen otopine koju treba razrijediti za pripravu nove otopine zadanog sastava i volumena.

Aktivnost nastavnika:

Prije sata:

1. Pripremiti sav pribor i kemikalije s popisa u radnom listiću i 4 čiste bočice u koje će se pripremljene otopine pospremiti (uz bočice treba pripremiti i naljepnice ili papir i samoljepljivu traku). Za otopine vodikovog peroksida i kalijevog permanganata pripremite bočice sa zatamnjenim staklom.

Za vrijeme sata:

Uvodni dio

2. Dajte učenicima radni listić i upitajte čemu služi otopina natrijeva klorida koju će pripremati (fiziološka otopina). Prokomentirajte i ulogu ostalih otopina, a zatim uputite učenike na njihovu izradu.

Glavni dio

3. Pratite kako učenici provode pokus i bilježite njihove rezultate u evidenciju. Prekontrolirajte njihove rezultate kemijskog računa prije nego što krenu priređivati otopine. (Ukoliko se netko od učenika zaprlja s otopinom kalijeva permanganata, mrlju možete ukloniti trljanjem s limunskom kiselinom).

4. Kada su učenici gotovi s pokusima, uputite ih na pranje pribora i čišćenje svog radnog mjesta.

Završni dio

5. Analizirajte zajedno s učenicima radne listiće.

Prokomentirajte odgovore na pitanja e) do h)

Otopina vodikovog peroksida:

 • 3%-tna – dezinfekcija, čišćenje ušiju
 • 9%-tna – izbjeljivanje kose
 • Otopina kalijeva permanganata – dezinfekcija vodenih kozica Priređena otopina razrijeđuje se vodom u omjeru 16 kapi otopine na 1 L vode (dok ne poprimi boju malinovca).

Aktivnost za poduzetnike:

Dizajnirati dječji lijek protiv kašlja (otopinu) i definirati izradu pojedinih sastojaka lijeka pomoću udjela ili koncentracija. Djeca nevoljko piju lijekove, pa je poželjno da bude što atraktivnijeg izgleda i okusa.

Bonus aktivnost:

Kapi za oči i otopine za leće vrlo često sadrže bornu kiselinu, H3BO3, masenog udjela 3 %.

 • a) Izračunajte koliko iznosi masa borne kiseline koju treba otopiti u vodi da bi se priredilo 250 mL otopine u kojoj je maseni udio borne kiseline 3%, a gustoća otopine 1,01 g dm-3.
 • b) Koliko iznosi masena koncentracija borne kiseline u tako priređenoj otopini?
 • c) Koliko iznosi množinska koncentracija borne kiseline u tako priređenoj otopini. Domaća zadaća uz bonus aktivnost: Istražite u literaturi kako je moguće da se borna kiselina osim za dezinfekciju koristi i kao pesticid iako joj je toksičnost gotovo jednaka kuhinjskoj soli.

Linkovi:

dengarden.com/pest-control/boric-acid-toxicity-table-sale-insecticide-sugar (4.6.2016.)

Literatura:

6. www.flinnsci.com/media/396156/labsolutionprep.pdf (4.6.2016.)

7. goo.gl/K3wgnH (4.6.2016.)