3. Kalorična hrana


Kalorična hrana

Uvod u temu: U ovoj temi ispituje se koliko energije nastaje sagorijevanjem hrane. Tema se lako može povezati s načinom prehrane, dijetama i problemima vezanim uz pretilost. Istu vježbu može se iskoristiti i za nastavu biologije ili fizike, jer je tema vrlo interdisciplinarna.

Cilj teme je da učenici kroz potragu za informacijama koje će im biti od koristi u svakodnevnom životu naprave kalorimetrijski pokus kroz koji će usvojiti neke od osnovnih termokemijskih koncepata.

Ishodi:

  • izračunati promjenu entalpije na temelju rezultata kalorimetrijskog pokusa
  • razlikovati sustav od okoline, te načine izmjene energije između sustava i okoline.
  • izraziti istu fizikalnu veličinu različitim mjernim jedinicama
  • procijeniti točnost izmjerene vrijednosti
  • razlikovati egzotermne i endotermne promjene

Aktivnost nastavnika:

Prije sata:

1. Nabavite uzorke hrane čiju energetsku vrijednost želite ispitati. Osim navedenih namirnica u radnom listiću, možete ispitati energetsku vrijednost i drugih orašastih plodova, suhog sira, tjestenine… Izbjegavajte hranu koja sadrži dijelove koji se lako tale (npr. čokoladne kekse). U izradi kalorimetra možete se poslužiti i temperaturnom sondom umjesto običnog alkoholnog termometra. Umjesto upaljača možete koristiti plamenik. Ukoliko ne piše na ambalaži namirnice, pripremite tablicu s kalorijskim vrijednostima hrane koju koristite u pokusu i kasnije usporedite s eksperimentalnim vrijednostima.

Za vrijeme sata:

Uvodni dio

1. Dajte učenicima radni listić i uputite ih da pretpostave kako se mijenja energetska vrijednost namirnica (raspoloživih za pokus) od najmanje do najveće.

Glavni dio

2. Pratite kako učenici provode pokus i bilježite njihove rezultate u evidenciju. Pazite na sigurnost učenika. Za sigurnije paljenje namirnica možete koristiti i upaljene štapiće za roštilj.

3. Kada su učenici gotovi s pokusima, uputite ih na pranje pribora i čišćenje svog radnog mjesta.

Završni dio

4. Analizirajte zajedno s učenicima radne listiće. Usporedite dobivene vrijednosti u pokusu s vrijednostima napisanim na ambalaži ili pronađenima u literaturi. Izračunajte iskorištenje reakcije gorenja. Komentirajte koji čimbenici su utjecali na različite podatke. Usporedite energetske vijednosti hrane s pretpostavljenim redosljedom s početka pokusa.

Prokomentirajte odgovore na pitanja b) do d) iz radnog listića.

Aktivnost za poduzetnike:

Predložite im da dizajniraju energetske pločice koje bi koristili sportaši za vrijeme trekking utrke na npr. 50 kilometara.

Bonus aktivnost:

Prehranom do rezultata U trgovini se pojavio novi „studentski mix“. Sastoji se od 20 g oraha, 20 grama sljezovih kolačića i 40 g kikirikija. e) Koliko iznosi energetska vrijednost „studentskog mixa“ po 100 g smjese?

f) Ako prosječan trkač od 70 kg trčeći tempom od 10 km/h troši 600 kcal na sat. Izračunajte koliko vrećica „studentskog mix“-a treba pojesti da bi unio dovoljno energije za pretrčati 25 km navednim tempom.

Domaća zadaća uz bonus aktivnost:

Potražite u literaturi energijske vrijednosti namirnica i izračunajte energijsku vrijednost vašeg idućeg obroka.

Literatura:

1. www.nutracheck.co.uk/Library/Calories/understandingcalories_1.html (4.6.2016.)

2. 3sporta.com/zelite-smrsaviti-trcanjem-ne-ocekujte-cuda/ (4.6.2016.)

3. www.vrml.k12.la.us/rpautz/documents/biology/EnergyContentofFood.pdf (4.6.2016.)

4. D. Vranešić, I. Alebić, Hrana pod povećalom, Profil, Zagreb, 2006