12. Postani poduzetnik


Postani poduzetnik

Uvod u temu: Tema je namijenjena stjecanju i razvijanju poduzetničkih kompetencija u okviru prirodoslovlja. Na taj način bi učenici bili spremniji za tržište rada i stekli neke dodatne kvalifikacije koje bi im pomogle da jednog dana budu sami svoji poslodavci. Kroz mini-projekt se učenike potiče na razvoj kreativnosti, preuzimanje inicijative i svladavanju izazova koji su pred njima. Svaki učenik kroz školsku godinu treba osmisliti jedan proizvod, proizvesti ga i prezentirati. Kroz tu aktivnost trebao bi realizirati nekoliko ishoda.

Cilj teme je da se učenici ohrabre steći poduzetničke kompetencije, kako bi u budućnosti lakše odgovarali na izazove tržišta.

Ishodi:

  • izraditi jednostavan poslovni plan
  • dizajnirati uporabni predmet
  • izraditi prototip i testirati ga
  • dizajnirati ambalažu proizvoda, etiketu i slično
  • odrediti cijenu proizvoda
  • izraditi marketinški plan
  • izraditi promocijske materijale
  • znati predstaviti proizvod i uslugu na tržištu

Aktivnost nastavnika:

Vrijeme za realizaciju svakog od navedenih ishoda treba ograničiti kako bi učenici stigli realizirati mini-projekt unutar školske godine. Najbolje bi bilo napraviti hodogram realizacije poduzetničkog procesa. Npr. nastavnik učenicima daje teorijski sažetak o izradi poslovng plana za svoje buduće poduzeće (npr. tvornica sapuna) i daje im rok dva tjedna za njegovu izradu. Plan mora biti realan, dakle ne mogu navesti da imaju 1000 zaposlenika, nego malo obiteljsko poduzeće, a proizvod trebaju zaista proizvesti tijekom školske godine.

Tijekom ostalih etapa poduzetničkog procesa nastavnik usmjerava učenike i pomaže im u realizaciji plana. Teorijski dio učenici mogu naći i u literaturnom izvoru br. 1. Učenici ne moraju nužno samostalno voditi projekt. Mogu raditi u timovima po 2-3 učenika gdje će svaki učenik imati svoju ulogu (marketinški stručnjak, dizajner…)

Logo poduzeća možete raditi i u nekom programu za dizajn, npr. Canvas. Radi lakše komunikacije između učenika i nastavnika poželjno je materijale razmijenjivati putem online platforme kao što je Edmodo.

Kada učenici dođu do etape izrade prototipa proizvoda i njegovog testiranja, odvojite u programu fakultativne nastave jedan (po potrebi i više) termin za provođenje navedenih aktivnosti. Nakon što prođu sve etape poduzetničkog plana, proizvodnje i marketinškog plana, učenici prezentiraju svoja poduzeća i proizvode. Ukoliko imate u školi školsku zadrugu, neki od proizvoda se mogu prodavati kroz zadrugu. Poželjno je dobre ideje predstaviti na otvorenom danu škole.

Nemojte se ustručavati nagraditi najbolje poslovne ideje i najbolje razrađeni poslovni plan, makar simboličnom nagradom (periodni sustav elemenata, knjigom…).

Literatura:

1. www.skole.hr/materijali/OfficeSkProjekti/ZADACI/marketing/marketing/index.htm (21.6.2016.)

2. Z. Kenđelić, S. Kenđelić, Poduzetnička početnica, priručnik za nastavnike, stručne suradnike i ravnatelje osnovnih i srednjih škola, Profil, Zagreb, 2012.

3. www.edmodo.com/home (21.6.2016.)