1. Od čega se rade slani skandinavski bomboni – Salmiakki?


Od čega se rade slani skandinavski bomboni – Salmiakki?

Uvod u temu: Korištenjem osnovnih laboratorijskih metoda treba odrediti sastav smjese. Učenike se upućuje da predlože postupak kojom bi eksperimentalno odredili masene udjele sastojaka u smjesi (kvantitativna analiza), a zatim da to eksperimentalno i učine.

Cilj teme je da učenici koriste metode odjeljivanja sastojaka iz smjese, na primjeru iz svakodnevnog života ili poduzetništva, te uvide važnost kemijskog računa u kvantitativnoj analizi.

Ishodi:

  • prepoznati uobičajeni kemijski pribor na crtežu.
  • predložiti postupak razdvajanja smjesa tvari na temelju poznavanja njenog kemijskog sastava.
  • opisati pojave i promjene tijekom izvođenja pokusa
  • povezati svojstva tvari s metodom razdvajanja smjesa
  • izračunati maseni udio elementa u spoju i kvantitativni sastav smjese tvari iz zadanih podataka.
  • razlikovati homogene od heterogenih smjesa.

Aktivnost nastavnika:

Prije sata:

1. Napravite smjesu za izradu Salmiakki bombona koja će sadržavati 24 % amonijeva klorida, 30 % natrijeva klorida i 46 % drvenog ugljena. Ovisno o broju učenika napravite smjesu čija će masa biti dovoljna da se odvoji po 1,5 g svakom učeniku ili grupi.

2. Za svakog učenika ili grupu učenika (ovisno o broju) stavite na satno staklo otprilike 1,5 g smjese. Zabilježite masu uzorka u svoju evidenciju, kao i broj uzorka koji ćete zabilježiti flomasterom na satno staklo.

3. Pripremite vagu, te sav pribor i kemikalije potrebne za izvođenje sublimacije, filtracije, isparavanja, ekstrakcije i kromatografije za određeni broj grupa.

Za vrijeme sata:

Uvodni dio

1. Iznesite učenicima problem: Mladi kemičar želi proizvoditi skandinavske bombone – Salmiakki. Poznato mu je od kojih sastojaka se rade (kvalitativni sastav), ali ne zna koji su maseni udjeli sastojaka (kvantitativni sastav). Pomozite mladom kemičaru da laboratorijski odredi kvantitativni sastav uzorka smjese za bombone. Uputite učenike da na radni listić predlože na koji način bi laboratorijski mogli odrediti kvantitativni sastav smjese za bombone.

2. Predajte učenicima njihove uzorke u kojima će određivati masene udjele sastojaka i upute za izvođenje pokusa, te u svoju evidenciju zapišite ime učenika uz odgovarajući broj uzorka.

Glavni dio

3. Pratite kako učenici provode pokus i bilježite njihove rezultate u evidenciju.

4. Napomena: dio pokusa kad se amonijev klorid termički raspada na NH3 i HCl poželjno je raditi u digestoru.

5. Kada su učenici gotovi s pokusima, uputite ih na pranje pribora i čišćenje svog radnog mjesta.

Završni dio

6. Prikupite sve eksperimentalne podatke od učenika te ih usporedite s teorijskim podatcima. Analizirajte zajedno s učenicima radne listiće. Raspravite o ulozi određenih sastojaka u bombonu.

Aktivnost za poduzetnike:

Predložite im da dizajniraju svoj bombon.

Bonus aktivnost:

Pokus ekstrakcije i kromatografije boje iz bombona.

Domaća zadaća uz bonus aktivnost: Pomoću Flash animacije na Internetu odrediti od čega se radi smeđa boja bombona. (Odrediti E brojeve sastojaka i pronaći koje tvari se kriju iza tih brojeva).

Poveznice:

Upute za kromatografiju bombona:

www.profil-klett.hr/skolski-portal/kromatografija-bombona chemistry.about.com/od/chemistryexperiments/ht/candychroma.htm

Flash animacija iz kromatografije:

www.ostralo.net/3_animations/swf/chromatographie.swf

Literatura:

1. www.ccri.edu/chemistry/courses/chem_1030/Physical_Separation.pdf (22.4.2016.)

2. www.bbc.com/news/magazine-24303423 (22.4.2016.)

3. www.theguardian.com/lifeandstyle/wordofmouth/2010/may/25/consider-liquorice (22.4.2016.)