Fizika za nastavnike


Fizika – online priručnik

screenshot-at-sep-21-20-13-43

Uvod

Priručnik za nastavnike namijenjen je nastavnicima koji provode fakultativnu nastavu iz Fizike. Fakultativna nastava predviđena je za 35 sati i namijenjena učenicima trećih razreda. Očekuje se da će nakon uspješno završenog predmeta učenik moći:

  • razlikovati fizikalne veličine i mjerne jedinice, povezati ih u fizikalne zakonitosti;
  • opisati i protumačiti fizikalne eksperimente;
  • prikazati i tumačiti fizikalne pojave i mjerenja kroz tablični i grafički prikaz;
  • obrazložiti i pravilno vrednovati rezultate dobivene eksperimentom ili numeričkim zadatkom;
  • prepoznati i povezati fizikalne zakone sa pojavama u okolini;
  • primjeniti fizikalne zakone i modele kod rješavanja numeričkih i konceptualnih zadataka.