Uvod


Biologija – online priručnik

Uvod

screenshot-at-sep-21-20-10-09

1.1. Cilj i odgojno – obrazovni ishodi

 

Cilj je osposobiti učenika za samostalno provođenje istraživanja.

 

Učenik će:

  • razlikovati znanstveno od stručnog istraživanja
  • postaviti istraživačko pitanje
  • postaviti hipotezu istraživanja
  • izabrati primjenjivu metodu
  • prikupiti relevantne podatke
  • koristiti stručnu literaturu
  • obraditi rezultate odabranom metodom
  • usporediti rezultate s dostupnom literaturom
  • prezentirati provedeno istraživanje