Gornjogradska Gimnazija
Adresa:Trg Katarine Zrinske 5, 10 000 Zagreb
Telefon: 01/4875-933 Fax: 01/4851-947
E-mail: gornjogradska@ggg.hr
Web: www.gimnazija-gornjogradska-zg.skole.hr
Voditeljica projekta: Magdalena Radočaj

Gimnazija Vladimira Nazora Zadar
Adresa: Perivoj Vladimira Nazora 3/II, 23000 Zadar
Telefon, Fax: 023/315-311
E-mail: gimnazija-vn@zd.t-com.hr
Web: www.gimnazija-vnazora-zd.skole.hr
Član projektnog tima: Sandra Šango

Srednja škola Pavla Rittera Vitezovića u Senju
Adresa: Vjenceslava Novaka 2, 53270 Senj
Telefon: 053/ 881-011; Faks: 053/ 884-868
E-mail: ured@ss-prvitezovica-senj.skole.hr
Web: www.ss-prvitezovica-senj.skole.hr
Član projektnog tima: Danijela Vukelić

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu
Adresa: Marulićev trg 19, 10 000 Zagreb
Telefon: 01 4597 261
E-mail: office@fkit.hr
Web: www.fkit.unizg.hr
Član projektnog tima: Jasna Prlić Kardum

Vaše ime:

Vaša e-mail adresa

Predmet

Poruka